Nemovitosti ve správě společnosti Areál PM, a.s.

Obrázky Areálu PM

Kontakt

Výkonný ředitel společnosti:
Bc. Ivan Matějovič
tel.: +420 721 836 277

matejovic.i@arealpm.cz

Vedoucí areálu:
Vít Procházka
tel.: +420 702 226 062

vprochazka@arealpm.cz

více..

 

Areál PM, a.s.
Za Zastávkou čp. 373
111 01, Praha 10
Dolní Měcholupy

mapa

 

Areál PM, a.s.
IČ: 27637387
DIČ: CZ27637387

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
B 11405, zastoupen Bc. Ivanem Matějovičem, předsedou představenstva.